فضای کار

فضای کار خانه سرهنگ شامل سه بخش اتاق سرهنگ، کارگاه هنر و تماشاخانه (با امکان رزرو کلمل) میباشد که به شما امکان برگزاری جلسات کاری، کلاس‌های آموزشی،برگزاری سمینار یا عکاسی در محیطی اختصاصی را می دهد.