تماشاخانه

سینما ، رول ؛
این پرده جادویی نقره ای ،
به یکباره چنان سرخوش و سرمستت میکند که تمامی رویا پردازی هایت با دست آپاراتچی از جلو چشمانت میگذرد و تو به فکر فرو میروی کجای این جهانی که از همین دلخوشی های کوچک لذت نبریم؟!

این خانه تماشاخانه دارد

برای رزرو و مشاهده اطلاعات بیشتر، دسته بندی مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

فیلم های برسون،

 نمای کامل:

برنامه عمومی، گزیده‌های سینما در قرن اخیر: