خانه پدری
روشنایی لوستر کریستالی قدیمی، یاد دارم نور افشانیش را ….
رقص زیبای رنگین کمان، از پشت سنگهای کریستال خاطرات کودکیم را تداعی میکند ….
چه زیبا بود خانه پدری در تلاءلو نورهایش…
خانه_اینجاست_که_باهم_باشیم

قسمت‌های مختلف خانه‌ی ما: